søndag 17. august 2008

Litt om FUNDATED

FUNDATED er organisasjonen jeg skal jobbe i. Den er støttet av en stiftelse i Sverige, men består bare av dyktige Guatemalske mennesker, som også bare snakker spansk:) En ressurssterk organisasjon med et stort engasjement for både barn/ ungdom/ eldre/ funsjonshemmede/ Mayaindianere m.m. FUNDATED jobber også i samarbeid med Vennskap Nord/Sør og Fredskorpset. Siden jeg resier alene, er det godt å vite at norske fredskorpsere kommer innom, og dessuten skal Vennskap Nord/Sør samarbeide om å arrangere et stort seminar i oktober, med flere norske tilreisende. Dette vil skildres i bilder og tekst senere.

Ingen kommentarer: