søndag 17. august 2008

Litt om GUATEMALA

Foto: min nye venninne:)
Guatemala bærer en sterk kontrast mellom landets utrolige skjønnhet, og de ubeskrivelige grusomhetene som befolkningen har lidd gjennom historien. Kulturen er fantastisk rik og spennende, med de fargerike maya-indianerne som har en historie tilbake til 2000-1500 år f.Kr!
Rundt år 700 e.Kr. var velstanden deres stor. Mayaene var forenet i felles religion og kultur, og maya arkitektur, astrologi og kunst nådde høyere enn noen andre før-Columbianske samfunn! Handelen blomstret og befolkningen vokste til 10 millioner, men deretter ble handelsforbindelser brutt og kriger brøt ut. I dag er 50% indianere, mens resten består av ladinos (blandinger). 73% lever i fattigdom, 40% er arbeidsløse og 33% kan ikke lese eller skrive. Fredsavtalen i 1996 endte endelig den 36 år lange borgerkrigen, preget av ufattelig brutalitet mot sivile, spesielt mayabefolkningen. Krigen etterlot seg over én million flyktninger, 200 000 døde og et ukjent antall foreldreløse barn og enker. Fredsavtalen ga håp om bedre tider i Guatemala. Noen forbedringer har skjedd, men mye gjenstår før landet klarer å få hele befolkningen opp på en akseptabel levestandard!
(*noe info er hentet fra wikipedia)

Ingen kommentarer: