lørdag 28. februar 2009

Guatemalas fattigdom, vold og Marasbander!

Foto: Den politiske viljen til å bekjempe hovedproblemene bak volden, nemlig fattigdommen, er langt fra topp... Guatemala er at av landene i verden med størst forskjeller mellom fattig og rik, viser tall fra FNs utviklingsfond, UNDP, som anslår at 56% av befolkningen lever for under to dollar om dagen. Av disse er 6 av 10 «ekstremt fattige» med en inntekt på én dollar om dagen!
Som kjent fører fattgdom til vold... Hver dag blir minst 10 mennesker drept her i Guatemala som følge av ran, overfall, bestillingsdrap og hevnaksjoner. Det er tusenvis av vitner til disse drapene, men ytterst få skyldig blir tatt! Vanlige folk har dessuten liten tillit til politiet, som er beryktet for korrupsjon. Paradoksalt nok er det vanlige folk, og ikke turister eller de mer velstående, som rammes hardest. Drapstallene stiger konstant, og i tillegg til fattigdommen, sliter Guatemala med store narkotikakarteller og de uhyggelige bandene, las Maras!
Foto: Avisene er fulle av drap, narkofunn og vold... Bakteppet for volden er de brutale borgerkrigene på 80-tallet, som bare i Guatemala kostet 250.000 mennesker livet, de fleste indianere som ble massakrert av soldater og paramilitære styrker. De mer umiddelbare årsakene er at myndighetene aldri greide å skape nye institusjonelle strukturer etter borgerkrigene, og at de store mexicanske narkokartellene har gjort Mellom-Amerika til transittland for kokaintrafikken i stedet for det karibiske området. Da fredsavtalen for Guatemala ble undertegnet i 1996, ble både regjeringssoldater og geriljasoldater som ble demobilisert, lovt støtte til å etablere seg i det sivile samfunnet. Men støtten uteble, og de arbeidsløse soldatene vendte seg dermed til kidnappinger og ran for å overleve...
Foto: Hentet fra internett. På 1970-tallet oppstod det ungdomsgjenger i Los Angeles. Her samlet barn av de drepte fedrene fra borgerkrigen, unge menn som hadde sluppet unna døden, og militære flyktninger fra borgerkrigene i El Salvador og Guatemala seg, og med sine voldelige erfaringer startet de forbrytelser. Amerikanske myndigheter sendte da gjengmedlemmene i fengsel og videre til hjemlandene deres, der gruppene innen kort tid utviklet seg til godt organiserte og ekstremt voldelige gjenger. I dag utgjør de dermed det største sikkerhetsproblemet i både Guatemala, Honduras og El Salvador!
To mektige marasgjenger dominerer hele Mellom-Amerika; La Mara 18 og Mara Salvatrucha er bitre fiender og slåss utrettelig over kontrollen. Noen påstår det er 100.000 i hver av mara-gruppen, der livene preges av narkotikabruk, hyppige møter og sterke bånd mellom medlemmene. Lojalitet står i sentrum, og de unge må gå gjennom en serie lojalitets- og modighetsprøver for å bli tatt opp, som å drepe minst ett av de andre gjengmedlemmene. Noen kvinner er også med, og de må ofte gå gjennom voldelige seksuelle ritualer. Er man først tatt opp i gjengen, øker statusen i takt med typen og antall brutale handlinger man gjennomfører. Ran, voldtekter, drap, kidnapping og utpressing fra butikker og busser er dermed blitt dagligdags! Foto: Hentet fra Guatemalas avis, "Prensa Libre". Marasene er godt gjenkjennelig med tatoveringene! Dette er ekstremt voldelige ungdomsgjenger som er spredt utover Mellom-Amerika, fra El Salvador, til Honduras, fra Guatemala til Mexico og opp mot USA. Gruppene ble hetende "Maras", som kommer fra Marabuntas, en aggressiv maurtype i regnskogen som angriper både planter og dyr. Men i stedet for å ødelegge jungelen, ødelegger menneskelige maras byene...
Foto: I år er nærmere 160 bussjåfører i hovedstaden skutt og drept på høylys dag (de dreper for 300 quetzales!), og hver uke angripes 250 busser, som en del av maraenes utpressing. Denne statistikken er en tredobling siden 2007, og sier mye om dagens situasjon! Dessuten er det en stor økning i bortføringer mot løsepenger, som først og fremst rammer folk med beskjedne ressurser! Forskjellige gjenger krever «beskyttelsespenger» der barn og ungdom fra 12 år og oppover jevnlig presser ut butikker og familier for at de ikke skal bli ranet, angrepet eller kidnappet!
Foto: Ingen land i verden adopterer bort så mange barn som Guatemala, men mange av barna er kidnappet, eller kommer fra ulovlige fosterhjem.Foto: Barn fra fattige kår i Guatemala lever utsatt!
Stor fattigdom og dårlige familierelasjoner er hovedårsakene til at ungdommer blir bandemedlemmer! Mange opplever vold som noe dagligdags fra de er små og fattig ungdom møter motstand i samfunnet generelt. De går på dårlige offentlige skoler og for mange synes veien ut av fattigdommen umulig! Skulle de være så heldige å få jobb, er det sjelden lønna dekker de mest grunnleggende behovene, mens et medlemskap i en av gjengene både gir sikkerhet og penger. Dessuten ser ungdommene ofte gjengmedlemskapet som en hevn mot en urettferdig verden uten plass til dem! Utfordringen er dermed hvordan man kan gi ungdom og fattige muligheter til å komme seg fram på lovlig vis!
(Kilder er hentet fra Dagsavisens artikkel "Vold uten grenser" og "Valgkampen i Guatemala drukner i vold")

Ingen kommentarer: